Τρόπος Αποθήκευσης

signals

Αποθηκεύστε τις χαλκομανίες σε χώρους με λίγη υγρασία, μακρυά από εστίες θερμότητας (καλοριφέρ, κλιματιστικό). Εξυπακούεται ότι δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με το νερόπαρά μόνον όταν θα κολληθούν στις λαμπάδες.

Αν θα χρησιμοποιηθούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι προτιμότερο να συσκευασθούν και να αποθηκευθούν όπως προαναφέρθηκε. Μην αφήνετε τις χαλκομανίες εκτεθημένες στο ηλιακό φως.
Υπάρχει πιθανότητα να κιτρινήσουν, καθώς επίσης να σκληρύνει η μεμβράνη τους ή να γίνει εύθραυστη.

Γενικά, αν οι χαλκομανίες αποθηκευθούν σωστά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα (άνω των 2 ετών).