Τα υλικά μας

eco

Το χαρτί της χαλκομανίας είναι ανακυκλώσιμο και κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτί.
Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή της χαλκομανίας είναι μη τοξικά και προέρχονται από μεγάλα ευρωπαϊκά εργοστάσια που συμμορφώνονται με τις πιο αυστηρές οδηγίες και πρότυπα του οργανισμού CIRS-REACH σε θέματα τοξικότητας υλικών, βαρέων μετάλλων, καθώς επίσης σε θέματα διαχείρισης & επεξεργασίας πρώτων υλών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την κατασκευή της χαλκομανίας.